:::

Curriculum

:::

109學年度第1學期課程助教

Curriculum
Poster:Post date:2020-08-11
 
 109學年度第1學期課程助教

 

識別碼

課程

授課老師

助教

助教聯繫方式

電話

e-mail

PSE7001

專題討論

黃慶怡

劉貴生

彭雅絹

65883

R08549014@ntu.edu.tw

PSE7002

高分子物理

黃慶怡

陳德安

65883

R08549027@ntu.edu.tw

PSE7003

高分子加工原理與應用

童世煌

張鎧馪

65314

r08549011@ntu.edu.tw

PSE7007

高等高分子化學

賴育英

陳彥妤

55911

R07549039@gmail.com

PSE7009

高分子合成特論

劉貴生

顏子傑

65070

R08549025@ntu.edu.tw

PSE7015

高分子實驗

鄭如忠

黃英治

62589

D07549004@ntu.edu.tw

PSE7027

奈米生醫材料

葉伊純

呂政勳

55939

R08549009@ntu.edu.tw

PSE7020

生物高分子科技專論

徐善慧

林世和

55477

howard0338@gmail.com

Last modification time:2020-08-11 PM 3:05

cron web_use_log